Duns (Thud) – Rasmus Persson och Rickard Ljungdahl Eklund

Duns (Thud)
Ett kinetiskt konstverk som tidigare uppstått i olika versioner på Göteborgs Konsthall, Ställbergs Gruva i Bergslagen och Stora Teatern i Göteborg. Stommen i verket är stora sjok av dubbla lager svart nättyg som, från påverkan av sin omgivning samt ljud, ljus och vind, utgör högresta membran som frambringar en optiskt hallucinatorisk effekt.

Rasmus Persson
Ljud och ljuskonstnär & tekniker. Från Simrishamn, bor och arbetar i Göteborg. Verksam med att spela ljus i bandet ”Strändernas Svall”, samt delaktig i diverse uppsättningar på teatrar och konsertlokaler runt om i hela landet.

Rickard Ljungdahl Eklund
Från Stockholm och är nyexaminerad från Akademin Valand i Göteborg, där han bor och arbetar som konstnär.
rickardljungdahleklund.tumblr.com

Portfolio Categories:

artister/konstnärer installation programpunkter