Sanna Gustavsson – Dagen är nära

Installation

Dagen är nära – textil fenomenologi
Första gången jag hörde några rader sjungas ur Dagen är nära av Georg Friedrich Händel
(1685-1759) visste jag att jag aldrig skulle glömma dem. Jag funderade på varför jag tyckte
om den så mycket, och på hur en röst och bara några rader kunde sätta sig så djupt i mitt
minne.
Jag ville undersöka detta närmare. Jag är själv inte tillräckligt kunnig inom musik för att
förstå stycket ur ett musikaliskt perspektiv, och ville därför närma mig musikstycket genom
textilen. Det blir så att säga att närma mig ett okänt område genom att placera det i ett känt
sådant. Jag ville undersöka hur väven skulle bli om jag systematiskt översatte noterna till
textil. Och jag ville se om jag kunde förstå musiken bättre på detta sätt.
Och jag följde noterna, och vävstolen blev mitt piano.

PressbildSannaGustavsson

Portfolio Categories:

artister/konstnärer installation programpunkter